วันวิทยาศาสตร์ไทย 2562

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย  ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  ณ ลานจอดรถ และชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี กิจกรรมประกอบด้วย

บูธกิจกรรม ให้น้องๆ มัธยมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Earth Sciences  และได้ทำความรู้จักกับภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Photo

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการวิจัยของภาควิชา

Photo                       Photo

ผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่ อาคารวิทยาศาสตร์ 45  ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นต้นไป

แล้วมาเจอกันค่ะ