01411511  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดาวเคราะห์

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวดาวเคราะห์

คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ กระบวนการเกิดหลุมอุกกาบาต กระบวนการหลังการเกิดหลุมอุกกาบาต การหาอายุของหลุมอุกกาบาตบนโลก การหาอายุดาวเคราะห์โดยวิธีการนับหลุมอุกกาบาต กระบวนการทางพื้นผิวของดาวเคราะห์ก๊าซและดาวเคราะห์น้ำแข็ง

Planetary Surface Processes

Terminology in planetary sciences, impact cratering process, post-impact process, geology and geochronology of terrestrial impact craters,dating of planets using crater counting, surface processes on gas and ice planets