01411555  ธรณีฟิสิกส์ของโลก

ธรณีฟิสิกส์ของโลก

ธรณีแปรสัณฐานและการเคลื่อนที่ของภาคธรณี   แผ่นดินไหววิทยาเพื่อการสำรวจภายในโลก ความโน้มถ่วง ความร้อน ลำดับธรณีกาล โครงสร้างระดับลึกภายในโลก แผ่นธรณีภาคของมหาสมุทรและแผ่นดิน

Geophysics of the Earth

Plate tectonics and plate motion, seismology for exploring the interior of the earth, earth’s gravity and heat, geochronology, the structure of deep interior of the earth, the ocean and continental lithosphere