ดร. วศินี อัศวเสรีเลิศ

Name :
ดร. วศินี อัศวเสรีเลิศ
Contact :
0-2562-5555 ext. 646418
E-Mail :
fsciwsn@ku.ac.th
Education
  • Ph.D. (Geoscience), University of Wisconsin-Madison, USA, 2557
Interest
sedimentology, stratigraphy, paleoclimatology, applied sedimentology and stratigraphy, environmental geology
ES Clinic
คลินิกหินตะกอน…บ้านของทรัพยากรธรณี