ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
- โครงการขอเช่ารถ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอจ้างคนงานสนาม จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
- โครงการจ้างเหมาสถานที่จัดประชุม จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมานิสิตช่วยงาน จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมาเรือยาง จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
- โครงการขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอียด)
- โครงการขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
- โครงการขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561
- โครงการขอเช่ารถ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
- โครงการขอเช่ารถ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียด)