วันวิทยาศาสตร์ไทย 2562

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย  ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  ณ ลานจอดรถ และชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี กิจกรรมประกอบด้วย บูธกิจกรรม ให้น้องๆ มัธยมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Earth Sciences  และได้ทำความรู้จักกับภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการวิจัยของภาควิชา                    …