News & Events

ประกาศภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

22.07.19 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
05.07.19 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
26.11.18 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียด)
14.11.18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียด)
03.10.18 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียด)