01411551  ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

เทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์  สำหรับการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการปนเปื้อนของน้ำบาดาลและการรุกล้ำของน้ำเค็มและการทำแผนที่ชั้นน้ำเค็ม  การหาหลุมยุบและโพรงใต้ดินในหินปูนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบเนื่องจากการทำเหมืองเกลือหิน การประยุกต์ด้านธรณีโครงสร้างและการศึกษารอยเลื่อนมีพลัง การประเมินความเสี่ยงจากแผ่นดินถล่ม การศึกษาพื้นที่กลบฝังขยะซึ่งสัมพันธ์ต่อการปล่อยก๊าซมีเทนและพื้นที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะอันตรายเทคนิคการประยุกต์ด้านวิศวกรรมฐานราก

Environmental Geophysics

Geophysical exploration techniques for solving environmental problemsin  groundwater contamination  and  sea  water intrusionand  saline ground water  plume  mapping. Detection sinkholeandsubsurface cavity inlimestone and ground collapse risk due to rock salt mining. Application for geological structuresand active fault studies.Assessment of landslide risks, study of landfill sites relation tomethane emission and abandoned hazardous sites. Application technique for engineering foundation