01411552   การสำรวจใต้ผิวโลก

การสำรวจใต้ผิวโลก

การสำรวจใต้ผิวโลกตั้งแต่ระดับตื้นถึงระดับลึกโดยใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เพื่องานแผนที่ โครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาและการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล แร่และ ปิโตรเลียม  การสำรวจหาโพรงและช่องว่างของงานถนนคอนกรีต ฐานรากของเขื่อนและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งโบราณสถาน

Subsurface Exploration

Shallowtodeepsubsurfaceexplorationusing geophysical techniques for   geological structural and hydrogeologicalmappingand exploration forgroundwater,mineraland hydrocarbon resources. Investigation of cavities and voids in subsealing work, for dam and building foundation including archaeological site