ดร. ภาณุ ตรัยเวช

Name :
ดร. ภาณุ ตรัยเวช
Contact :
0-2562-5555 ext. 646422
E-Mail :
fscipntr@ku.ac.th
Education
  • B.A. (Physics), California Institute of Technology, USA
  • M.S. (Atmospheric and Oceanic Science), University of Califonia at Los Angeles, USA
  • Ph.D. (Atmospheric and Oceanic Science), University of Califonia at Los Angeles, USA
Interest
Cloud physics
ES Clinic
คลินิกหมอเมฆ