ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ

Name :
ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ
Contact :
0-2562-5555 ext. 646416
E-Mail :
fscisnpa@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. เคมี (เกียรตินิยม อันดับสอง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • PhD (Geology), University of New Brunswick, แคนาดา, 2559
Interest
Planetary Sciences, Geochemistry, Chemistry
ES Clinic
คลินิกตะลุยอวกาศ