ดร. โสภณ พงษ์วาปี

Name :
ดร. โสภณ พงษ์วาปี
Contact :
0-2562-5555 ext. 646402-4
E-Mail :
fscisppo@ku.ac.th
Education
  • BSc. in Geotechnology (Hons.), Khon Kaen University
  • MSc. in Petroleum Geoscience, Universiti Brunei Darussalam
  • Ph.D. in Earth Science and Technology (Petroleum Geophysics), Kasetsart University
Interest
Petroleum geology, Geophysics-seismology, Structural Geology, Exploration Geology
ES Clinic
ปิโตรเลี่ยมแบบบ้าน ๆ