คลินิกสู้ภัยแล้ง

ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี

ผลงานนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ช่วยชุมชนสังคม ปี 2561-2562

  1. จากปรากฏการณ์โคลนพุ กลางทุ่งนา บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากชุมชนประมาณ 250 เมตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และเกิดต่อเนื่องเรื่อยมา กว่า 20 วันแล้ว ตำแหน่งที่โคลนผุดขึ้นมา กว่า 12 จุด ทำให้มีประชาชนให้ความสนใจ เดินทางไปชมกันเป็นจำนวนมากต่างเชื่อเรื่องนอกเหนือจากธรรมชาติ จึงทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโคลนพุจากสภาพธรณีวิทยาใต้ดิน ด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการจัดการการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
  2. เป็นประธานคณะทำงาน จัดการน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้วิกฤตภัยแล้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภายใต้  “เกษตรศาสตร์ช่วยชุมชนสู้ภัยแล้งพานิสิต  ฝึกงานสนามช่วยเหลือชุมชนหาน้ำบาดาลช่วยภัยแล้ง ช่วง 21-22 เมษายน 2561และ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำรวจน้ำให้ชุมชน  หลายพื้นที่ของ อำเภอห้วยกระเจา และ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
  3. พานิสิตฝึกงานสนามใช้เครื่องมือสำรวจน้ำช่วยภัยแล้ง สำรวจไว้เป็นข้อมูลเมื่อบี 2560  บ้านพี่สุดใจ คชประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อต้นปี 2561 ได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลชั้นน้ำบาดาล ตำแหน่งการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลระดับลึก 65 เมตร จนได้น้ำปริมาณ กว่า 10 m2/hr สามารถต่อยอดนำน้ำมาใช้ด้านเกษตรเต็มที่ ปลูกผักประสพความสำเร็จมาก มีรายได้เสริมเดือนละกว่าแสนบาท
  4. ช่วยภัยแล้งหาน้ำเพื่อการเกษตร สำรวจน้ำและเจาะ พัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ได้บ่อน้ำจำนวน 5 บ่อ ใน 5 กลุ่มเกษตรกร ของชุมชนบ้านหนองตาเดช ตำบลหนองปรือ ที่บ้านหนองตาเดช อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม ของ วช)
  5. จัดอบรมการปลูก และแปรรูปสับปะรด ในรูปอาหารและเครื่องสำอางค์ เพิ่มมูลค่า ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลหนองปรือ ที่บ้านหนองตาเดช อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม ของ วช)  ช่วง มกราคม – เมษายน 2561
  6. ช่วยตรวจสอบสภาพใต้ผิวดินบริเวณบ้านไฟลุกไหม้ปริศนา เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ และหาสาเหตุของไฟลุกไหม้เอง ภายในบ้าน 4 หลัง เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า 1 เดือน ที่พื้นที่บ้านวังไม้แดง หมู่ที่ 6 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561
  7. ร่วมช่วยเหลือกู้ภัยสำรวจถ้ำเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลและโค้ช ทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ที่ติดในถ่ำหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  8. ช่วยสแกนเขา หาสถานภาพการพิบัติดินถล่มเพื่อการจัดการพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม ปลอดภัย จากการหาลักษณะทางธรณีวิทยาและทางน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการ เกษตรศาสตร์ช่วยภัยพิบัติดินถล่ม พื้นที่ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 13 -17 กันยายน 2561
  9. งานพัฒนาชุมชน Holistic Area Base Social Lab  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MOU ร่วม เบทาโกร) ที่คุ้งบางกระเจ้า เลือกพื้นที่ 4 กลุ่มกิจกรรม