01411312 วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์

วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์

ทฤษฎีกำเนิดดาวเคราะห์ สมบัติของอุกกาบาต ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและเทคไทต์ กระบวนการเกิดหลุมอุกกาบาต การแปรสภาพโดยการกระแทก แหล่งแร่ที่มีผลมาจากการถูกชนโดยอุกกาบาต ต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะ กรณีศึกษาธรณีวิทยาดาวเคราะห์ในดวงจันทร์และดาวอังคาร การสำรวจอวกาศ การประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพกับการสำรวจอวกาศ

Planetary Sciences

Theory of planet origins. Properties of meteorite, asteroid, comet and tektite. Impact cratering process. Shock metamorphism. Impact-generated mineral deposits. Origin of life in the solar system. Planetary geology case studies in Moon and Mars. Space exploration. Application of Earth Sciences to space exploration

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

Course Syllabus

เอกสารประกอบการเรียน